Asiye SARIOĞLU

Ankara doğumlu sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Ekolojik sanatın doğayla ilişkisi konulu tez çalışmasında doğa ve ekolojik sorunları çalıştı. Aynı üniversitede özel öğrenci olarak baskı resmi ve seramik derslerine katıldı. Bir süre Avustralya-Sydney’de yaşadı, kıtanın büyük bir bölümüne yaptığı seyahatler sonucunda o bölge coğrafyasından etkilendi. Bölgenin farklı coğrafi dokusunu eserlerine yansıttı. Çok sayıda karma sergiye ulusal ve uluslararası etkinliğe katıldı. Yarışmalarda eserleri sergilenen sanatçı, yurt içinde dört kişisel sergi ve yurtdışında bir kişisel sergi açtı.

Çalışmalarını İzmir’de sürdürmektedir.