Sergiler

Aralık 2022 - Ocak 2023 / Ankara

Görünmeyen Doğa - 2022/2023

Doğa kavramı her birimizin zihninde çok farklı biçimlerde var olmaktadır.

Sanat alanında, dış dünyanın mimetik temsilinden, içsel, ruhsal alanların sembolik temsiline ya da dışarısı ve içerisi ikiliğinin çözümlenmesine yönelik arayışların ifadesine kadar farklı eksenlerde ele alındı. Doğanın gözlemlenmesi, sanat eğitiminin ayrılmaz bir bileşeni oldu yüzyıllardır. Doğru biçimler, gerçeklik doğada arandı.

Genel olarak doğa kavramının dış dünya, iç dünya ve bunların birbirlerinden ayrıştırılamaz birlikteliğinden var olduğu düşünülürse her tür sanatsal üretim insan-doğa ilişkisinin bir ifadesi olarak görülebilir…

Eylül 2019 / İzmir

Gaia'nın Kabuğu - 2019

“Doğa insana ait değil, insan doğaya aittir.”​

Doğaya yapılan insan müdahalesinin oluşturduğu olumsuzluklar, maden ocakları, betonlaşma doğanın dengesini ve ekolojik yapıyı bozmaktadır.
Çevremizdeki betonlaşma sonucu yok oluşuna tanıklık ettiğimiz doğal yaşam kaynakları ve bilinçsiz tüketim sonucu oluşan büyük tahribatlar yapılan tahribata dikkat çekmek amacıyla doğa kanunları yüzey üzerinde kurgulanan bu sistemin kendi kanunlarına dönüşmüştür. Çalışmalar sentetik ve organik malzemeler kullanarak doğadaki doğal dokuların birebir bir ifadesi olmasa da yüzey üzerinde iki boyutlu kurgusal yorumlanmasıdır….

Haziran 2018 / Sydney

Footprint of Time - 2018

Endüstri ve teknolojinin hızla hayatımıza girmesiyle birlikte doğada oluşan tahribat, deformasyon ve küresel ısınma, iklim değişikliklerinin doğal kaynaklarımızı yok etmesi çalışmaların çıkış noktası olmuştur. Sanayileşme doğayı olabildiğince kötü kullanmış ve onarılmaz tahriplere yol açmıştır. Çalışmalar yaşadığımız toplumda betonlaşma sonucu yok oluşuna tanıklık ettiğim doğal yaşam kaynakları ve bilinçsiz tüketim sonucu oluşan büyük tahribatların ‘Zamandan Ayak İzleri’ dir. Kuruyan nehirler, verimsiz topraklar, tükenen ormanlar, yok olan canlı türleri aynı zamanda insanın yeryüzünde başka bir varlığa dönüşmesinin işaretidir.

Aralık 2016 / Ankara

Galeri Soyut -2016

2001-2005 / Ankara

Artwork 2001-2005

Bir yerinden dokun hayata,
Denizin sahile, yağmurun toprağa ve güneşin gökyüzüne dokunduğu gibi dokun insana,
Gerçeğe dokun ve hisset
Bu senin hikayen
savaşsız bir yaşam ve barış için DOKUN!
………..içindeki insana

2010 / Ankara

Baskı Çalışmaları - 2010

Scroll to Top